Přeskočit na obsah

Kulatý stůl k zákonu o sociálním podnikání 1

Skupina sociálních podniků Kolibřík CSR a Etincelle o.s. společně s poslankyní Olgou Richterovou a senátorkou Adélou Šípovou pracují na novém zákonu o integračním sociálním podnikání (ISP). 

 

Ten stanoví legislativní rámec současným sociálním podnikům (SP) a zároveň bude znamenat pro další skupiny jako jsou např. bývalí vězni, dlouhodobě nezaměstnaní či maminky po rodičovské dovolené nové pracovní příležitosti v sociálních firmách, které se doposud věnovali zaměstnávání především hendikepovaných.

K návrhu zákona ISP se váže několik setkání se zástupci sociálních podniků a zaměstnaneckých skupin z celé ČR. Záštitu nad prvním kulatým stolem převzal senátorský klub Sen21 a Piráti. Legislativa má potenciál být jedním z prvních návrhů, které bude projednávat nová poslanecká sněmovna.

„Musím ocenit příkladnou spolupráci mezi legislativci a sociálními podniky. Na jejím konci bude kromě nového zákona i šance zlepšit pracovní vyhlídky pro nejzranitelnější skupiny zaměstnanců. Vznik zákona o ISP bude zároveň znamenat snazší orientaci korporátních společností nebo státní správy pro spolupráci se sociálními podniky,“ řekl Zdeněk Kosour, výkonný ředitel sociálního podniku Kolibřík CSR, který zároveň koordinuje tým na přípravu zákona.

Zástupci sociálních podniků se v rámci kulatého stolu vyjádřily mimo jiné pro:

  • pokračování konceptu náhradního plnění
  • zachování příspěvku na chráněné pracovní místo; po zkrácenou dobu 36 (+12) měsíců pouze pro lidi se sociálním hendikepem
  • nezbytné legislativní nastavení pozice sociálních podniků

Sociální podniky mohou dnes zaměstnávat osoby v rámci chráněného trhu práce jen na základě dohody s příslušnými úřady práce. Legislativní podpora by tudíž poskytla pevné mantinely pro efektivnější spolupráci i lepší výchozí pozici v zákonu o veřejných zakázkách. Dalším cílem bude zpřehlednit pracovní nabídky pro hůře zaměstnavatelné lidi a také předejití nadužívání náhradního plnění.

Zaměstnáváním osob ze znevýhodněných sociálních skupin se zabýváme více než 15 let. Velmi oceníme chvíli, kdy bude možné snadno poznat, kdo je sociální podnikatel a kdo pouze využívá státní příspěvky na zaměstnávání znevýhodněných,“ říká Kateřina Broža, ředitelka pro sociální oblast a rozvoj skupiny sociálních podniků Etincelle.

Vstup sociálních podniků do přípravy legislativy ocenily i končící místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a kandidátka na místopředsedkyni sněmovny PSP Olga Richterová a senátorka Adéla Šípová.

„Od nového zákona si slibuji zejména transparentnější pravidla pro sociální podniky a nové pracovní příležitosti pro znevýhodněné skupiny na trhu práce. Bude přínosné pro celou společnost, když své úspěšné know-how s integrací OZP a OZZ budou moci sociální podniky rozšířit i na další skupiny zaměstnanců,“ je přesvědčena poslankyně Olga Richterová.

„Jsem velmi ráda, že jsem se mohla zúčastnit debaty se sociálními podniky z různých odvětví a regionů. Pro mě jako senátorku bylo velice důležité slyšet názory a potřeby sociálních firem, aby se mohly navýšit pracovní příležitosti pro hendikepované v naší zemi. Integrace sociálně i zdravotně znevýhodněných je důležitá v mnoha aspektech, nejen pro ekonomiku,“ je přesvědčena senátorka Adéla Šípová.

Na dnešní Kulatý stůl budou navazovat další setkání se sociálními podniky, ze kterých bude tým Olgy Richterové sbírat podněty ke změně současného znění zákona o ISP. Nejbližší z nich se uskuteční již 22. listopadu v Brně a zúčastní se ho mimo jiné končící rektorka Mendelovy univerzity, Danuše Nerudová.