Přeskočit na obsah

Kulatý stůl k zákonu o sociálním podnikání 3

V rámci nově vznikajícího zákona o integračním sociálním podnikání (ISP) se sešli zástupci oborů sociálního podnikání (SP) z různých regionů Česka. Setkání svolal sociální podnik Kolibřík CSR, místopředsedkyně PSP Olga Richterová a senátorka Adéla Šípová. 

 

Zástupci SP se shodli na těchto připomínkách k návrhu zákona a dalším směru sociálního podnikání:

1. Úprava náhradního plnění: SP poukázali na konkrétní příklady zneužívání či nadužívání náhradního plnění a potřebu jasně stanovit principy, které mu zabrání.

„Vedle nutnosti vzniku legislativního rámce pro sociální podnikání je nutné také začít pracovat na pevných pravidlech pro náhradní plnění (NP) a zastavit jeho nadužívání zejména subjekty, které nepřináší přidanou hodnotu v zaměstnávání hendikepovaných a naopak využívají NP jako konkurenční výhodu pro např. pouhé přeprodávání zboží či služeb,” řekl výkonný ředitel Kolibřík CSR Zdeněk Kosour, který kulaté stoly organizuje a je zároveň koordinátorem pracovního týmu návrhu zákona o ISP.

2. Návaznost výše příspěvku na chráněné pracovní místo (pro OZP): je nezbytné navázání příspěvku na růst minimální/zaručené mzdy.

3. Psychosociální podpora je nezbytnou součástí rozvoje zaměstnanců, je zásadní vést diskuzi nad způsoby jejího financování.

4. Aktuální společenská situace a epidemická opatření výrazně ohrožují chod SP, i z tohoto důvodu je důležité přejít z kvartální periodicity příspěvku na chráněné pracovní místo na měsíční.

5. Současné postavení SP ve veřejných zakázkách je třeba podporovat a edukovat obě strany zakázek, tedy SP i zadavatele (úředníky).

„Nabídněme samosprávám, ať nástroj společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek uplatňují co nejdůsledněji. Dostaňme sociální podniky do obecného povědomí zadavatelů a propojme je způsobem, který prospěje oběma stranám. Dalším krokem by měl být kulatý stůl na půdě jedné z komor parlamentu za účasti úředníků, kteří mají tuto agendu na starost,” řekla místopředsedkyně PSP ČR a spolupředkladatelka návrhu zákonné úpravy v minulém volebním období, Olga Richterová.

„Dalším krokem může být také školení pro sociální podniky, které mají zájem o veřejné zakázky. Cílem je, aby byly schopny sestavit nabídku s potenciálem uspět. Je nezbytné změnit nejen zákony, ale i postoje na trhu. Sociálně odpovědné veřejné zakázky jsou skvělou vizitkou i pro samotný stát nebo obce,” dodala senátorka Adéla Šípová.

Kulatého stolu, kde se probíraly i konkrétní možnosti zapojení sociálních podniků do veřejných zakázek, se zúčastnila také zástupkyně z Ministerstva práce a sociálních věcí, paní náměstkyně Kateřina Štěpánková, nebo také poslankyně Klára Kocmanová.

Ze zástupců sociálních podniků se kulatého stolu účastnili:

  • Josef Novotný, zakladatel sociálního podniku Kolibřík CSR
  • Eliška Hudcová, Asociace sociálního zemědělství
  • Jana Řehořková, Hračkotéka
  • Antonín Nekvinda, Sdružení Neratov
  • Kateřina Broža, Skupina Etincelle
  • Václav Běták, Domov Sv. Anežky

Další setkání sociálních podniků nad připravovanou legislativou bude pokračovat v lednu. Pracovní tým již průběžně sbírá podněty k její úpravě.