Přeskočit na obsah

Stáž u Kolibříka: rozhovor s Ninou Kukučkovou

„chtěla bych dělat něco kreativního. Něco, kde se mohu zapojit do práce s lidmi a do řídících procesů. Chci něco vytvářet a dokážu si představit, že to bude práce u Kolibříka.“

 

Jak ses dozvěděla o možnosti stáže u Kolibříka?

Viděla jsem příspěvek na Instagramu. Poslala jsem životopis s tím, že jsem z Mendelovy univerzity a mám zájem o spolupráci. Hned druhý den se mi ozval vedoucí administrativního týmu z Brna a začali jsme se domlouvat.

A jak to šlo dál? O jakou pozici jste měla zájem?

Nežádala jsem o konkrétní pozici, zkrátka jsem hledala brigádu.

Co studujete za obor?

Ekonomicko-manažerský bakalářský a nyní nastupuji na navazující magisterský.

Dá se najít nějaké propojení vašeho oboru, sociálního podnikání a společnosti Kolibřík CSR?

Věděla jsem o Kolibříkovi už předtím díky předmětu Společenská odpovědnost. Spolupráce s univerzitou funguje už několik let. Kvůli Covidu máme nyní přednášky on-line. Já už jsem ale o Kolibříkovi věděla prostřednictvím instagramu a tam jsem také zahlédla nabídku stáže. Kolibřík mě zaujal především proto, že to není klasický korporát, ale má to přidanou hodnotu. Také jsem chtěla brigádu v oboru, která je spojena s firemními procesy.

Jak se studenti a studentky staví ke společenskovědním předmětům na Mendelově univerzitě?

Absolvovala jsem předmět Sociální odpovědnost, kde jsme probírali, co to znamená, když je podnik sociálně odpovědný a zároveň jsme měli možnost poznat tyto konkrétní podniky a jak prakticky fungují. Je to volitelný předmět, ale bývá v něm vždycky plno. Je to kvůli tomu, že je zaměřený více na praxi a možná i proto studenty více baví. Kvůli Covidu jsme tyto podniky bohužel nemohli navštívit, ale měli jsme možnost s jejich zástupci mluvit alespoň on-line.

Jaká jste měla od stáže očekávání?

Chtěla jsem se především zorientovat v tom, co je pro mě podstatné a v jakém směru se chci dále rozvíjet po pracovní stránce.

Jak vaše působení u Kolibříka probíhalo?

První dva měsíce jsme spolupracovali formou stáže, a pak to změnilo formu. Na konci roku jsem na stáž navázala brigádou, protože společnost Kolibřík CSR se během uplynulého roku velmi rychle rozrostla a bylo potřeba vypomoct administrativnímu oddělení. Díky tomu jsme nahlédla do některých firemních procesů a na tuto oblast stáže/brigády budeme v letošním roce navazovat.

Co vás v rámci stáže nejvíce zaujalo na sociálním podnikání?

Zaujaly mě diskuse formou kulatých stolů nad možnostmi zaměstnávání i jiných znevýhodněných skupin na trhu práce, jako jsou například rodiče samoživitelé nebo lidé bez domova či po výkonu trestu. Nevím o tom, že by na Slovensku byly sociální podniky jako je Kolibřík. Rozhodně by stálo za to přijít s nějakým nápadem, který by dokázal posunout sociální podnikání na Slovensku tak, jak to Kolibřík dělá v Česku.

Co byste chtěla dělat do budoucna za povolání?

Nemám konkrétní představu, ale chtěla bych dělat něco kreativního. Něco, kde se mohu zapojit do práce s lidmi a do řídících procesů. Chci něco vytvářet a dokážu si představit, že to bude práce u Kolibříka.

Co ráda děláte ve volném čase?

Ve volném čase ráda maluji a věnuji se dalším výtvarným technikám. Teď na to nebyl příliš čas, protože se učím na státnice.

Doporučila byste stáž u Kolibříka i dalším studentům?

Určitě ano! Člověk se hodně naučí a v kanceláři máte příjemné pracovní prostředí.

Štítky: