Přeskočit na obsah

Kolibřík & sociální podnikání

 1. Jsme společensky prospěšný podnik, protože zaměstnáváme a sociálně začleňujeme znevýhodněné osoby
 2. Dlouhodobě zaměstnáváme více než 80% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců
 3. Integrujeme a dlouhodobě rozvíjíme znevýhodněné pro pracovní trh
 4. Reinvestujeme 60% čistého zisku do rozvoje sociálního podnikání naší společnosti a jejích zaměstnanců
 5. Ctíme nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích
 6. Podporujeme místní ekonomiku, využíváme lokální zdroje
 7. Jme environmentálně odpovědní ve všech fázích podnikání

4 principy sociálního podnikání

Sociální podnik Kolibřík CSR deklaruje deklaruje plnění čtyř principů sociálního podnikání.

Sociální princip
 • naší cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením
 • celkový počet zaměstnanců společnosti je k 31.12.2022 86 osob, z toho 80 osob má zdravotní postižení
 • podpora rozvoje našich zaměstnanců je realizována prostřednictvím osoby integračního asistenta, který tráví 100% svého pracovního času s týmem. Integrační asistent pracuje s integračním plánem daného konkrétního zaměstnance, který se tvoří a zpřesňuje v průběhu prvního měsíce po přijetí nového zaměstnance. Integrační plán je revidován na měsíční bázi a je sledován pokrok v probíhající adaptaci v konkrétních oblastech rozvoje daného zaměstnance. Průběh integrace/adaptace/rozvoje je řešen se zaměstnancem průběžně s maximálním přizpůsobením daným okolnostem/ druhu zdravotního postižení a tak podobně. V některých případech probíhají bilanční schůzky i za účasti třetích osob (např. odborníků ze spolupracujících neziskových organizací, které nám zajišťují průběžnou podporu).
 • společnost používá na míru přizpůsobený SW nástroj pro sociální podniky CSRNET, kterým pravidelně vtahuje všechny zaměstnance do dění v celé firmě. Děje se tak prostřednictvím sdílení informací, dokumentů, příběhů, představování osobností firmy atd.
 • spolurozhodování zaměstnanců o směřování firmy se děje prostřednictvím jejich hlasování na webu CSRNET, kde má každý zaměstnanec příležitost se vyjádřit k důležitým otázkám a tématům. Pozvánka k hlasování chodí jako notifikace na mobilní telefon každého zaměstnance, aby nikdo nic nepromeškal
Ekonomický princip
 • ekonomický princip sociálního podnikání naplňujeme tím, že společnost deklaruje využití šedesáti procent (60%) čistého zisku na reinvestice, které budou směřovat k všeobecnému rozvoji společnosti, jeho zaměstnanců a životního prostředí. Deklarujeme, že manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi a tržby z prodeje služeb (ale i výrobků či zboží) tvoří nejméně 30 % z celkových výnosů podniku
Lokální princip
 • dbáme na přednostní využívání služeb lokálních producentů a poskytovatelů služeb s preferencí pro sociální podniky
 • lokální dodavatelé – tisk, kancelářská technika, kopírování, úklid, grafické služby, reklama
 • lokální dodavatelé (sociální firmy) – kancelářské potřeby, občerstvení, káva, tisk
 • lokální odběratelé – z povahy námi poskytovaných služeb jsou naši odběratelé většinou korporátní společnosti, proto je naplňování tohoto principu pro nás komplikované
 • lokální zaměstnanci – 85% našich zaměstnanců má trvalé bydliště v místě našich poboček, 13% našich zaměstnanců dojíždí ze vzdálenosti menší než 15km, 2% našich zaměstnanců dojíždějí ze vzdálenosti větší než 15km od místa bysliště
 • lokální aktéři – spolupracujeme s řadou neziskových organizací, která má dosah na naši cílovou skupinu (Liga vozíčkářů z.ú., ParaCENTRUM Fenix, Sdružení Práh, Český svaz tělesně postižených, z.s.)
Environmentální princip
 • hlásíme se k ochraně životního prostředí a ekologicky udržitelnému podnikání
 • používáme energeticky šetrné spotřebiče – počítače, ledničky, žárovky
 • nakupujeme re-use kancelářskou techniku
 • důsledně třídíme odpad
 • používáme ekologické čistící prostředky, mýdla
 • recyklovaný papír
 • při pronajímání kancelářský prostor se orientujeme dle energetického štítku budovy

E-mail:
hegerova@csrteam.cz

Tel:
734 750 679

Kolibřík CSR s.r.o., společnost s ručením omezeným.

V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 115132, Krajský soud v Brně.

IČO 08730652
DIČ CZ08730652

Datová schránka: 2hyis6m

Adresa centrály:
Milady Horákové 23, 602 00 Brno