Přeskočit na obsah

Rozhovor s Anetou Dvořákovou Z NN životní pojišťovny

Aktuálně pracuji na pozici Direct Marketing Campaign Manager v NN Životní pojišťovně. Moji kariéru v odvětví v Direct marketingu jsem začala budovat již při studiu na vysoké škole, kdy jsem nastoupila do společnosti působící v oblasti telemarketingu. 

Postupně jsem získávala zkušenosti v řízení lidí, obchodních projektů i tvorby kampaní. Po několika letech práce na projektech pro zadavatele Citibank, Vodafone či Raiffeisenbank jsem byla oslovena s nabídkou pozice v mé nynější společnosti. V NN jsem přes tři roky a mám odpovědnost za řízení jedné z největších akvizičních kampaní v naší společnosti, kde mj. koordinuji call centra.

Jaké jsou Vaše zkušenosti se spoluprací se zdravotně postiženými kolegy?
V předchozím zaměstnání bylo několik OZP kolegů součástí přímo mého týmu. Ve společnosti NN Životní pojišťovna pak spolupracujeme s Vaší sociální firmou Kolibřík, tvořenou z většiny zdravotně postiženými zaměstnanci. Rovněž u ostatních partnerů – kontaktních center, které se mnou spolupracují na kampani, působí několik dalších kolegů se znevýhodněním. Člověk si až v průběhu spolupráce začne uvědomovat, na jakých maličkostech může v životě záležet. Zdravotní omezení kolegů, se kterými jsem spolupracovala však nebyla na žádném projektu překážkou pro kvalitní práci.

„Dle mých zkušeností zdravotní omezení OZP neznamená automatickou překážku pro kvalitní výkon. Spolupráce se sociálními firmami může být pro korporáty velkým přínosem,“

Ing. Aneta Dvořáková, manažerka Direct Marketingu, NN Životní pojišťovny.
Vnímáte nějaká rizika plynoucí ze spolupráce s handicapovanými pracovníky?

Riziko pro plynulou práci nikoliv. Samozřejmě jsem u vedení OZP týmů vypozorovala odlišné způsoby školení a práci s rozvojem zaměstnanců. Vnímám také možná trošku delší dobu na adaptaci, nicméně tento čas, je výborná investice ve formě spokojených a loajálních zaměstnanců. A dokonce jsem zažila případy, kdy upravené vstupní školení pro potřeby zdravotně znevýhodněných inspirovalo i školící proces u kolegů bez handicapu.

Setkala jste se i s výhodami spolupráce se sociálním podnikem?

V prvé řadě mě velmi těší, že spolupráce není čistě obchodního charakteru, ale zároveň pomáhá osobám, pro které na trhu práce není tolik příležitostí. Kvalita odvedené práce zaběhlého projektu je srovnatelná s jakoukoliv jinou. Pro korporátní společnosti je tu dále skvělý benefit ve formě náhradního plnění. Rovněž jsem si všimla mnohem nižší míry fluktuace handicapovaných kolegů na dlouhodobých projektech. Zejména pro korporátní společnosti může být navázání spolupráce se sociálními firmami zaměstnávající OZP dlouhodobým přínosem.

Jak hodnotíte spolupráci se sociální firmou Kolibřík CSR?

Jsem velmi spokojená. Naše spolupráce pokračuje kontinuálně téměř 3 roky. Cením si zejména toho, že přes bleskový rozvoj si v Kolibříku zachováváte rodinnou atmosféru a jste našim váženým obchodním partnerem. 

Štítky: