Přeskočit na obsah

Kolibřík už 10 let partnerem úřadů práce

Dlouhodobě spolupracujeme s úřady práce napříč celou ČR a moc si této spolupráce ceníme. Díky ní jsme schopni zajistit komplexnější péči o naše zaměstnance.

Pravidelně se setkáváme s poradci pro osoby se zdravotním hendikepem a dalšími kolegy z oddělení poradenství a vzdělávání, kterým příběhy jejich klientů nejsou – stejně jako nám – lhostejné a pomáhají jim v jejich životním restartu.

V uplynulým týdnech jsme se setkali se zástupci úřadů práce z Prahy, Hradce Králové a Ústí nad Labem, kde jsme vzájemně sdíleli novinky a probírali mimo jiné:

☑️nové možnosti propagace volných pracovních pozic pro OZP zaměstnance

☑️možnosti rekvalifikací a dalších kurzů, které ÚP svým klientům nabízí, a jak je lze zprostředkovat Kolibříkům

☑️nápady, jak lépe propojit pracovní nabídku s poptávkou pro OZP (možnost vzniku tvz. tržiště práce pro OZP)