Přeskočit na obsah

Podepsali jsme Memoradnum o spolupráci se Sněmovnou

Zástupci Kolibříka CSR, Deklarace odpovědného podnikání a Poslanecké sněmovny PČR podepsali 17. července třístranné Memorandum o spolupráci, které ještě více otevře nové pracovní příležitosti pro hendikepované ve Sněmovně, zvýší čerpání náhradního plnění s přidanou hodnotou a zároveň rozšíří spolupráci s českými sociálními podniky.

Svým rozsahem a zaměřením je to zcela unikátní spolupráce mezi státní institucí a sociálními podniky, z které budou benefitovat současní i budoucí OZP zaměstnanci Sněmovny.

Podpisem memorandum stvrdili kancléř Poslanecké sněmovny Martin Plíšek, jednatel Kolibříka Josef Novotný a předseda Deklarace odpovědného podnikání Václav Běťák. Za přípravu projektu děkujeme také HR Business partnerce Kolibříka Věrce Hoškové.

 „Chci velmi ocenit dosavadní spolupráci v oblasti práce se zaměstnanci s hendikepem včetně jejich psychosociální podpory, při obsazování pracovních pozic a v rámci poradenství v oblasti náhradního plnění. Naším cílem je v budoucnu rozšířit příležitosti pro zaměstnávání těchto osob a snížit tak podíl náhradního plnění ve prospěch jejich pracovního uplatnění. Jedním z aktuálních výsledků naší spolupráce je audit náhradního plnění, který napomůže lépe cílit nákup zboží a produktů,“ uvedl po podpisu memoranda vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

Jednatel našeho sociálního pondiku Kolibřík CSR Josef Novotný doplnil: „Jsme velmi rádi, že můžeme naše více než desetileté zkušenosti z oblasti zaměstnávání a péče o kolegy se zdravotním hendikepem sdílet s tak významnou institucí, jakou je Poslanecká sněmovna. Připravujeme workshopy pro vedoucí pracovníky, nové komunikační kanály pro oslovení OZP, sdílet budeme i nápady na nové benefity pro OZP zaměstnance Sněmovny a v neposlední řadě budeme zajišťovat i možnost psychosociální podpory přímo na pracovišti Sněmovny. Věřím, že tento společný projekt může být inspirací i pro další státní instituce.“

„Náš spolek sociálních podniků – Deklarace je postavena na hodnotách, které podporují udržitelné a odpovědné sociální podnikání. Velmi vítáme, že vedení Sněmovny takto navazuje na předchozí úspěšné akce podporující sociální podnikání v České republice. A zároveň nás těší, že se zajímá o čerpání náhradního plnění, zvláště pak toho s jasnou přidanou hodnotou. Těšíme se na další společné eventy a projekty,“ ocenil aktivitu vedení Sněmovny předseda Deklarace odpovědného podnikání Václav Běťák.